Avís Legal 

T’agraïm que hages decidit visitar-nos.
Volem que la teua experiència en el lloc siga el millor posible

Per a accedir els nostres servicis, declares que eres major d’edat i que tens capacitat legal d’obrar d’acord amb la teua llei nacional.

L’accés i la navegació en el lloc web, o l’ús dels servicis del mateix, impliquen l’acceptació expressa i íntegra d’estes totes i cada una de les presents Condicions Generals, incloses tant les Condicions Particulars fixades per a certes promocions com la Política de Privacitat i Cookies, relativa a les finalitats dels tractaments de les dades que ens facilites.

Per favor, et recomanem que les lliges atentament.

 

1. Informació legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular del Portal Web www.elmachistre.es són:

 

PYR REAL ESTATE SL

Carrer Velázquez 28001 · Spain
Societat inscrita en el Registre Mercantil de Madrid Per a qualsevol dubte o consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de l’e-mail: info@elmachistre.es L’accés a www.elmachistre.es suposa l’acceptació expressa de l’Usuari a les presents Condicions Generals d’ús, que podran ser modificades o substituïdes pel seu titular en qualsevol moment i sense previ avís.

2. Condicions generals d’ús

Les següents Condicions Generals regulen l’ús i accés al portal Web www.elmachistre.es, la finalitat de les quals és ser porta d’entrada a PYR REAL ESTATE S.L., oferint als usuaris informació, servicis i continguts via Web. A través de la pàgina web, l’Usuari té accés a informació sobre productes i servicis específics, ferramentes i aplicacions.

Les dades i informacions sobre productes o servicis, preus i característiques o altres dades rellevants oferits a través de la pàgina web són realitzats, proporcionats i actualitzats per proveïdors i terceres empreses. PYR REAL ESTATE S.L. no és, en cap cas, responsable de les dits dades i informacions ni assumix cap obligació sobre els mateixos.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, servicis, aplicacions i ferramentes que estan accessibles en www.elmachistre.es, amb subjecció a la Llei i a les presents Condicions Generals d’ús i, si és el cas a les condicions particulars que puguen establir-se per a l’accés a determinats servicis i aplicacions, respectant en tot moment als altres Usuaris de la mateixa.

En cas d’incompliment total o parcial per l’Usuari de les presents condicions generals d’ús, PYR REAL ESTATE S.L.. es reserva el dret de denegar l’accés a www.elmachistre.es sense necessitat de previ avís a l’Usuari.

  • Registre i accés

Per a l’accés a determinats servicis i ferramentes de PYR REAL ESTATE  S.L. es necessari el registre de l’usuari, que es realitzarà a través d’un formulari de registre. La informació i dades a facilitar serà veraç i exacta, sent en tot cas l’usuari responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels possibles perjuís que puga ocasionar a PYR REAL ESTATE S.L. i a altres usuaris per la informació que facilite.

Per a accedir a www.elmachistre.ess, l’usuari haurà d’introduir el loguet i password seleccionats per ell en el moment de finalitzar el registre d’usuari. Les dites claus d’accés són PERSONALS i INTRANSMISSIBLES, sent responsable de la custòdia dels mateixes l’usuari, qui haurà de mantindre en la més absoluta i estricta confidencialitat.

L’Usuari serà l’únic i exclusiu responsable pels danys, gastos de l’ús del servici per tercers i conseqüències que pogueren derivar-se de la pèrdua, robatori, revelació a tercers, o trencament de les obligacions de guarda i custòdia assumides per l’usuari.

Les dades facilitats per al registre d’usuaris de la pàgina web www.elmachistre.es seran emmagatzemats en un fitxer titularitat de PYR REAL ESTATE S.L., que es troba inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i que té com a finalitat la gestió de les relacions amb els Usuaris de www.elmachistre.es, així com la gestió i seguiment de les relacions contractuals amb els clients i potencials clients, l’enviament del butlletí de novetats, notícies i ofertes, no sent cedits en cap cas a tercers sense l’exprés consentiment del titular de les dades.

L’usuari podrà, en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta, exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades a través de correu electrònic en la direcció següent:

PYR REAL ESTATE S.L. adoptarà totes les mesures al seu abast per a impedir qualsevol tipus de conducta contrària a les Lleis Espanyoles i cooperarà amb les autoritats competents en la identificació dels subjectes responsables de les accions que puguen suposar violacions de les lleis aplicables al present lloc Web.

Quan visites el lloc o et comuniques amb nosaltres a través del lloc o utilitzant qualsevol altra forma de comunicació electrònica, com a correu electrònic i sol·licituds d’informació, acceptes expressament la utilització i incorporació de les teues dades als nostres fitxers de gestió, seguiment i promoció per a les finalitats arreplegues en el Document “Política de Privacidad”, així com els termes i obligacions establits en les presents Condicions Generals.

3. Obligacions Generals de l’Usuari

L’Usuari, a l’acceptar les presents condicions Generals d’Ús, s’obliga expressament a:

– No realitzar cap acció destinada perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de forma temporal o definitiva, les funcionalitats, ferramentes, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedisca la seua normal utilització.

– Custodiar i mantindre la confidencialitat de les claus d’accés associades al seu nom d’Usuari, sent responsable de la utilització de les dites claus d’accés personals i intransferibles per part de tercers.

– No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos, tant d’altres Usuaris com de terceres empreses alienes a PYR REAL ESTATE S.L.

– No utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en este lloc Web amb fins il·lícits i expressament prohibits en les presents Condicions Generals d’ús, així com a les condicions particulars que, si és el cas, s’establisquen per a determinades aplicacions y/o utilitats i que resulten contraris als drets i interessos de PYR REAL ESTATE S.L., els seus usuaris y/o tercers.

– No oferir ni distribuir productes i servicis, ni realitzar publicitat o comunicacions comercials no sol·licitades a altres Usuaris i visitants de PYR REAL ESTATE S.L.

L’usuari respondrà dels tots els danys i perjuís de tota naturalesa que PYR REAL ESTATE S.L. o qualsevol tercer puga patir com a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmés per virtut d’estes “Condiciones Generals d’ús”; o de la llei en relació amb l’accés i/o utilització de la pàgina www.elmachistre.es

4. Dret de Desistiment

PYR REAL ESTATE S.L. T’informa que podràs en qualsevol moment desistir en el tractament de les teues dades així com establir una navegació segura/privada. Este desistiment no comporta cap cost ni càrrec per a l’usuari; et recomanem que accedisques a la nostra Política de Privacitat Web per a conéixer com exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposición.

5. Propietat Intel·lectual i Industrial

El lloc web www.elmachistre.es , les pàgines que comprén i la informació o elements continguts en les mateixes (incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, entre altres) , així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels que PYR REAL ESTATE S.L. es titular u ostenta autorització per a la seua utilització i comunicació pública dels legítims titulars de les mateixes.

L’Usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent i correcta, d’acord amb la llei, la moral i l’orde públic. PYR REAL ESTATE S.L. autoritza l’usuari per a visualitzar la informació que es conté en este lloc web, així com per a efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzemament en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguen destinats únicament a l’ús personal. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de PYR REAL ESTATE S.L. o dels legítims titulars de les mateixes.

L’Usuari no està autoritzat per a procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en esta Web en qualsevol forma i siga quina siga la seua finalitat

6. Enllaços

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines Web de tercers s’han establit únicament com una utilitat per a l’Usuari. PYR REAL ESTATE S.L. no és, en cap cas, responsable de les mateixes o del seu contingut.

PYR REAL ESTATE S.L. no assumix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’este lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a este lloc. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre PYR REAL ESTATE S.L. i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es troben.

Per a realitzar enllaços amb la pàgina Web www.elmachistre.es serà necessària l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

7. Responsabilitat

PYR REAL ESTATE S.L. no garantix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal www.elmachistre.es que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seua voluntat, ni d’aquells que siguen produïts per l’existència de virus informàtics en Internet.

PYR REAL ESTATES S.L. no assumix cap responsabilitat per danys, perjuís, pèrdues, reclamacions o gastos, produïts per:

– Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de PYR REAL ESTATE S.L.

– Intromissions il·legítimes per mitjà de l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres;

– Ús indegut o inadequat de la pàgina web de PYR REAL ESTATE S.L.

– Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

PYR REAL ESTATE S.L. no és responsable ni en cap cas respondrà enfront dels usuaris i a tercers sobre actes de qualsevol tercer alié a PYR REAL ESTATE S.L. que comporte o puga suposar la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal , familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzemament, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts

8. Protecció de Dades de Caràcter Personal

Tota la política de tractament de dades personals la trobaràs en la Política de Privacitat, que forma part integrant d’estes Condicions Generals però que, per simplicitat, hem posat en un document a banda: Política de Privacitat

9. Legislació

El present avís Legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la Legislació Espanyola. L’usuari, pel sol fet d’accedir a la pàgina web www.elmachistre.es u obtindre la condició d’usuari registrat atorga, de forma irrevocable, el seu consentiment a què els tribunals competents per defecte puguen conéixer de qualsevol acció judicial derivada de o relacionada amb les presents condicions, o amb el seu ús d’este Lloc o la navegació realitzada pel mateix.

Si alguna clàusula o apartat de les presents Condicions Generals, que no siga de naturalesa essencial per a l’existència del mateix, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de les restants clàusules no es veurà afectada.